DIGIPAL tv-elektro Drietoma

Hľadať
counter
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky DIGIPAL

Obchodné a dodacie podmienky

Predaj v e-shope digipal.sk je dočasne pozastavený !!!
Nakúpiť môžete v našej kamennej predajni na adrese Drietoma 487


Všetky ceny v internetovom obchode DIGIPAL sú uvádzané s DPH 20%. V cene nie sú započítané náklady za doručenie. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien u jednotlivých položiek.

POŠTOVNÉ
Pri objednávke tovaru  prostredníctvom nášho e-shopu DIGIPAL bude poštovné a balné v prípade doručenia kuriérom v rámci Slovenska spoplatnené.
Podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty alebo kurierskej služby UPS.
Pri osobnom odbere nebudú pripočítané žiadne ďalšie poplatky.

Važení zákazníci, chceme Vás požiadať, aby ste si v košíku pred samotným odoslaním objednávky pozorne overili všetky položky.
Ak Vám všetky vyhovujú, objednávku vykonáte tlačidlom DO POKLADNE, kde následne vyplníte spôsob platby a dopravy. Úspešne vykonanú objednávku Vám potvrdí e-mail. Pokiaľ by ste pri jeho kontrole našli nezhody oproti Vašej objednávke, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať pales@digipal.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

a) Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (prostredníctvom elektronickej pošty).

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej jen tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať: - tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru - vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR - vybavené návodom k obsluhe, záručným listom (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel faktúra s dodacím listom)

Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

Cena a platenie

Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky a aj vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

DODACIA DOBA

Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-5 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (1-2 dni), potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka. Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či zdržanie dodávok. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať zákazníkovi do 7 dní, predávajúci mu oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

ZÁRUKA A SERVIS

Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, neodborným používaním, či zásahom tretích osôb.

V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde závady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ich neodkladne oznámiť dopravcovi - spísať reklamačný protokol.), musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní odo dňa prebrania tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.


Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním. Reklamačný list musí obsahovať číslo faktúry, popr. dodacieho listu, dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo a popis závady. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jeho obdržania.

POUČENIE SPOTREBITEĽA O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzatvorenej zmluvy (zrealizovaného nákupu) odstúpiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je potrebné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy (zrealizovaného nákupu) doručený na našu adresu spolu s tovarom.

Postupujte podľa týchto smerníc:

Pošlite list spolu s tovarom na našu adresu (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy (zrealizovaného nákupu) v zákonnej lehote - 7 dní. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze. Po zaslaní tovaru Vám budú podľa zákona peniaze za tovar vrátené najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, zákazník však znáša všetky náklady na doručenie a vrátenie tovaru (napríklad poštovné). To znamená, že Vám budú vrátené peniaze, len v samotnej hodnote tovaru.

Upozornenie:

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený v pôvodnom obale. Neposielajte tovar na našu adresu formou dobierky, takto zaslaný tovar nebude vyzdvihnutý. Vzniknuté vady na tovare je možné kedykoľvek reklamovať počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

DIGIPAL

 
Google PageRank
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky