DIGIPAL tv-elektro Drietoma

Hľadať
counter
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Multiswitch

S-105A
S-105A
Je zlučovač aj rozbočovač TV/SAT. Jednotka umožňuje zlúčiť satelitné a pozemné signály do jedného výstupu, prípadne rozbočiť tieto zlúčené signály z jedného vstupu do dvoch výstupov zvlášť na satelitné a pozemné signály. Satelitný vstup/výstup je priechodzí pre 22 kHz a DiSEqC signály.
8.30 € Vložiť
S-107A
S-107A
Jedná sa o štvornásobný zlučovač a rozbočovač TV/SAT, určený pre pripojenie k LNB „Quad“. Jednotka je vybavená štyrmi satelitnými vstupmi a jedným pozemným, a štyrmi výstupmi. Z každého výstupu je možné viesť satelitný aj pozemný signál. Jednotka je priechodzia pre 22 kHz a DiSEqC signály.
11.62 € Vložiť
S-111
S-111
Je generátor príkazov 0/22 kHz. Tento príkaz je posielaný po koaxiálnom kábli pripojenom k vstupu jednotky a umožňuje ovládať pripojené Universal LNB alebo 0/22 kHz prepínač.
9.63 € Vložiť
S-112
S-112
Je satelitný prepínač ovládaný kmitočtovým príkazom 0/22 kHz, s dvoma vstupmi a jedným výstupom. Umožňuje pripojenie dvoch satelitných antén k jednému satelitnému prijímaču. Prepínač je priechodzí pre 22 kHz a DiSEqC signály.
9.63 € Vložiť
S-112E
S-112E
Je satelitný prepínač ovládaný napätím 0/12V, s dvoma vstupmi a jedným výstupom.
12.95 € Vložiť
S-115
S-115
Jedná se o generátor príkazov „Write N0“ úrovne DiSEqC 1.0. Generátor posiela DiSEqC príkazy po koaxiálnom kábli pripojenom k jeho vstupu. Je vybavený štyrmi nezávislými ss zásuvkami pre pripojenie ovládania pomocou napätia 0/12 V, obvykle zo satelitného prijímača. V závislosti na napätí priloženom na zodpovedajúcu zásuvku, sú generované DiSEqC príkazy:
1/ Vertikálna/Horizontálna polarizácia
2/ Dolné pásmo/Horné pásmo
3/ Position A/B
4/ Option A/B
Generované príkazy sú indikované pomocou diód LED.
13.94 € Vložiť
S-142AP
S-142AP
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a štyrmi výstupmi, s pasívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na výstupe zdroja, teda napríklad aj na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne.
59.42 € Vložiť
S-143AP
S-143AP
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a ôsmimi výstupmi, s pasívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na výstupe zdroja, teda napríklad aj na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB „Dual“, „Twin“ alebo „Quatro“. Satelitné vstupy sú volené (prepínané) pomocou 13/17 V a 0/22 kHz z pripojených satelitných prepínačov.
91.28 € Vložiť
S-146AP
S-146AP
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a dvanástimi výstupmi, s pasívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na výstupe zdroja, teda napríklad aj na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB „Dual“, „Twin“ alebo „Quatro“. Satelitné vstupy sú volené (prepínané) pomocou napätí 13/17 V a 0/22 kHz ze satelitných prijímačov. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB.
178.92 € Vložiť
S-147AP
S-147AP
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a šesťnástimi výstupmi, s pasívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, sietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB „Dual“, „Twin“ nebo „Quatro“. Satelitné vstupy sú volené (prepínané) pomocou napätí 13/17 V a 0/22 kHz zo satelitných prijímačov. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB.
205.47 € Vložiť
S-149CP-20
S-149CP-20
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a dvadsiatimi výstupmi, s aktívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, sietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Multiprepínač je vybavený vnútorným generátorom 22 kHz. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB "Dual", "Twin", "Quatro" alebo "Quad".
265.22 € Vložiť
S-149CP-24
S-149CP-24
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a dvadsiatimištyrmi výstupmi, s aktívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, sietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Multiprepínač je vybavený vnútorným generátorom 22 kHz. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB "Dual", "Twin", "Quatro" alebo "Quad".
305.05 € Vložiť
S-149CP-28
S-149CP-28
Satelitný multiprepínač s piatimi vstupmi a dvadsiatimiôsmimi výstupmi, s aktívnym pozemným vstupom, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, sietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Multiprepínač je vybavený vnútorným generátorom 22 kHz. Multiprepínač môže byť použitý v spojení s LNB "Dual", "Twin", "Quatro" alebo "Quad".
331.61 € Vložiť
S-150AP-12
S-150AP-12
Je satelitný multiprepínač DiSEqC 2.0 so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Satelitný multiprepínač umožňuje pripojenie až dvanástich účastníkov k dvom LNB „Quatro“ alebo k štyrom LNB „Dual“ alebo „Twin“, pritom každý účastník môže prijímať všetky kanály z pripojených antén. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB. Taktiež je možné pomocou zabudovaného prepínača trvale posielať príkaz „22 kHz“ do vybraných satelitných vstupov pre horné pásmo, v tom prípade je možné k daným vstupom multiprepínača pripojiť aj LNB „Twin Universal“ alebo LNB „Quad“.
208.79 € Vložiť
S-150AP-16
S-150AP-16
Je satelitný multiprepínač DiSEqC 2.0 podobne ako S.150-AP-12, so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Umožňuje pripojenie až šesťnástich účastníkov k dvom LNB „Quatro“ alebo ku štyrom LNB „Dual“ alebo „Twin“, pritom každý účastník môže prijímať všetky kanály z pripojených antén. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB. Taktiež je možné pomocou zabudovaného prepínača trvale posielať príkaz „22 kHz“ do vybraných satelitných vstupov pre horné pásmo, v tom prípade je možné k daným vstupom multiprepínača pripojiť aj LNB „Twin Universal“ alebo LNB „Quad“.
238.66 € Vložiť
S-154AP
S-154AP
Je satelitný multiprepínač úrovne DiSEqC 2.0 pre štyroch pripojených účastníkov (štyri satelitné prijímače), pre vnútorné použitie, ktorý môže byť zapojený s dvoma LNB „Quatro“ alebo dokonca so štyrmi LNB „Dual“ alebo „Twin“. Tento multiprepínač umožňuje pripojenie ôsmich rozdielnych skupín signálov (polarít) z LNB, ktoré sú volené zo satelitného prijímača pomocou DiSEqC príkazov alebo pomocou príkazov 13/17 V, 0/22 kHz a „Tone Burst“. Je teda možné prijímať všetky kanály z pripojených antén na každom pripojenom satelitnom prijímači. Pozemný vstup pre príjem TV a FM je pasívny. Multiprepínač je vybavený napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínače po necelej jednej minúte opäť pripojiť
119.17 € Vložiť
S-155AP
S-155AP
Je satelitný multiprepínač úrovne DiSEqC 2.0 pre osem účastníkov, pre vnútorné použitie, s pasívnym pozemným vstupom. Ostatné funkcie multiprepínača sú rovnaké ako u S.154-AP.
155.68 € Vložiť
S-170AP-8
S-170AP-8
Je satelitný multiprepínač DiSEqC 2.0 so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Satelitný multiprepínač umožňuje pripojenie až ôsmich účastníkovov k štyrom LNB „Quatro“ alebo až k ôsmim LNB „Dual“ alebo „Twin“, pritom každý účastník môže prijímať všetky kanály z pripojených antén. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB. Taktiež je možné pomocou zabudovaného prepínača trvale posielať príkaz „22 kHz“ do vybraných satelitných vstupov pre horné pásmo, v tom prípade je možné k daným vstupom multiprepínača pripojiť aj LNB „Twin Universal“ alebo LNB „Quad“.
298.41 € Vložiť
S-170AP-12
S-170AP-12
Je satelitný multiprepínač DiSEqC 2.0 sozabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Satelitný multiprepínač umožňuje pripojenie až dvanástich účastníkov k štyrom LNB „Quatro“, prípadne až k ôsmim LNB „Dual“ alebo „Twin“, pričom každý účastník môže prijímať všetky kanály z pripojených antén. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu mínus 15 dB. Taktiež je možné pomocou zabudovaného prepínača trvale posielať príkaz „22 kHz“ do vybraných satelitných vstupov pre horné pásmo, v tom prípade je možné k daným vstupom multiprepínača pripojiť aj LNB „Twin Universal“ alebo LNB „Quad“.
464.38 € Vložiť
S-170AP-16
S-170AP-16
Je satelitný multiprepínač DiSEqC 2.0 so zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípadě skratu na niekterom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstranení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínače po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Satelitný multiprepínač umožňuje pripojenie až šesťnástich účastníkov ku štyrom LNB „Quatro“, prípadne až k ôsmim LNB „Dual“ alebo „Twin“, pritom každý účastník môže prijímať všetky kanály z pripojených antén. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu minus 15 dB. Taktiež je možné s pomocou zabudovaného prepínača trvalo posielať príkaz „22 kHz“ do vybraných satelitných vstupov pre horné pásmo, v tom prípade je možné k daným vstupom multiprepínača pripojiť aj LNB „Twin Universal“ alebo LNB „Quad“.
520.81 € Vložiť
S-156AP
S-156AP
Kaskádovateľný satelitný DiSEqC 2.0 multiprepínač s 9 vstupmi (8 satelitných vstupov a jeden pozemný), 9 prieběžnými výstupmi a 4 výstupmi pre pripojenie satelitných prijímačov. Ďalej je vybavený napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípadě skratu na niektorom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstranení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojit k sieti. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu 15 dB. Multiprepínač je možné zaradiť aj ako vstupnú jednotku pre kaskádové systémy, kedy sú k vstupom zosilňovača pripojené LNB a k výstupom kaskádové multiprepínače alebo odbočovače. Použitie je možné s dvoma LNB „Quatro“ alebo až so štyrmi LNB „Twin“ nebo „Dual“.
132.44 € Vložiť
S-156CP
S-156CP
Kaskádovateľný satelitný DiSEqC 2.0 multiprepínač s 9 vstupmi (8 satelitných vstupov a jeden pozemný), 9 prieběžnými výstupmi a 4 výstupmi pre pripojenie satelitných prijímačov. Je vybavený zosilňovačom pre pozemný vstup. Ďalej má napájací zdroj chránený prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niekterom satelitnom vstupe multiprepínača, svietivá dióda zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstránení príčiny skratu je možné zdroj multiprepínača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Úroveň signálov na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu 15 dB. Multiprepínač je možné zaradiť aj ako vstupnú jednotku pre kaskádové systémy, kedy sú k vstupom zosilňovača pripojené LNB a k výstupom kaskádové multiprepínače alebo odbočovače. Použitie je možné s dvoma LNB „Quatro“ alebo až so štyrmi LNB „Twin“ nebo „Dual“.
135.76 € Vložiť
S-156MP-15
S-156MP-15
Je zosilňovač s ôsmimi vstupmi pre satelitné signály a jedným pozemným vstupom, určený ako vstupná jednotka pre kaskádové systémy. Zosilňovač je obvykle zaradený na vstup kaskády. LNB sú pripojené k vstupom zosilňovača, k výstupom sú zapojené kaskádové multiprepínače alebo odbočovače. Je možné použiť dve LNB „Quatro“, prípadně štyri LNB „Dual“ alebo „Twin“. Zosilňovač je vybavený zabudovaným napájacím zdrojom chráneným prúdovou poistkou a protiskratovou ochranou so zvukovou signalizáciou. Svietivá dióda na zdroji signalizuje, že je zdroj v činnosti. V prípade skratu na niekterom satelitnom vstupe zosilňovača, svietivá diódar> zhasne a aktivuje sa zvukový signál. Po odpojení napájacieho zdroja od siete a odstranení príčiny skratu je možné zdroj zosilňovača po necelej jednej minúte opäť pripojiť k sieti. Výstupy zosilňovača sú galvanicky oddelené od napájacieho zdroja. Úroveň signálu na vstupe jednotky je možné nastaviť pomocou regulátorov v rozsahu minus 15 dB. Zosilňovač má zisk 15 dB pre satelitné pásmo a 25
92.61 € Vložiť
S-156MP-25
S-156MP-25
Zosilňovač ako vyššie uvedený, ale so ziskom 25 dB pre satelitné pásmo a 35dB pre pozemné pásmo.
0.00 € Vložiť
S-166A
S-166A
Slúži na rozvedenie satelitných a pozemných signálov z dvoch LNB „Twin Universal“ a z pozemných antén do dvoch výstupov, teda k dvom účastníkom. Jedná se vlastne o dva samostatné prepínače typu S.162-C umiestnené v jednom obale, jednotka je ale naviac vybavená pozemným vstupom pre pripojenie pozemných antén. Ovládanie vstupov sa robí zo satelitných prijímačov pomocou DiSEqC príkazov „Position“ alebo príkazom „Tone Burst“. Satelitné vstupy jednotky sú priechodzie pre 22 kHz a DiSEqC signály.
17.59 € Vložiť
S-168A
S-168A
Je satelitný prepínač úrovne DiSEqC 1.2, s ôsmimi satelitnými vstupmi a jedným výstupom. Ovládanie vstupov je kontrolované zo satelitného prijímača povelmi typu DiSEqC 1.1 resp. DiSEqC 1.2 ako v prípade použitia DiSEqC motora.
32.86 € Vložiť
 
Google PageRank
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky