DIGIPAL tv-elektro Drietoma

Hľadať
counter
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

DVBT

Čo je DVB-T

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme.
Čo je DVB-T
DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch. Postupne, do roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním.

Prechod na DVB-T

Proces digitalizácie sa dotkne väčšiny obyvateľov Slovenska, ktorí pocítia jeho technické, ekonomické a sociálne dôsledky. Tie sa premietnu predovšetkým do vyššej kvality komunikácie, dostupnosti rôznych služieb a informácií, čo priamo podmieni aj vyššiu kvalitu ich života.
Prechod na digitálne vysielanie a s tým spojené využívanie nových technológií podporí budovanie informačnej spoločnosti, no podporí aj rozvoj elektronického mediálneho trhu a zvýši mieru atraktívnosti programovej ponuky. Výsledkom projektu bude zvýšenie kvality a plurality vysielania, pričom vznikne priestor na vstup nových podnikateľských subjektov na trh a na rozvoj nových druhov služieb.

Google PageRank
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky